Molly Heizer

2114 Koshari Riding Zebra - Molly  Heizer

2114 Koshari Riding Zebra

Ceramic  
22 x 14 x 10 in

SOLD